Board logo

標題: [咨詢意見] [求救]閃光燈冇反應 [打印本頁]

作者: buidai    時間: 2019-9-13 06:07 PM

我本身有個speedlite 320閃光燈, 好耐冇用。收藏嗰陣時冇入電。


最近攞返出嚟用入返電入落個相機度,但係佢冇反應。影同一張相嘅時候個相機閃光燈會自己彈出嚟嘅。分開就咁想咁嗰陣時都咁佢唔着。有冇師兄知道會係乜嘢事,可以點搞?多謝多謝
作者: buidai    時間: 2019-9-13 07:00 PM

後邊嗰度有個Flash嘅燈架,但係而家一路都冇着到囉。
Copyright © 2003-2021 Uwants.com